Модель Microsoft Solution Framework

Одна з особливостей технології MSF полягає в тому, що вона орієнтована не просто на створення програмного продукту, що задовольняє перерахованим вимогам, а на пошук рішення проблем, що стоять перед замовником. Різниця полягає в тому, що перераховуються замовником вимоги є проявами деяких більш глибоких проблем і неточність, неповнота, зміна вимог у процесі розробки - наслідок непорозуміння проблем. Тому, в технології MSF велика увага приділяється аналізу проблем замовника і розробці варіантів системи для пошуку вирішення цих проблем.

Модель життєвого циклу MSF є деяким гібридом каскадної і спіральної моделей, поєднуючи простоту управління каскадної моделі з гнучкістю спіральної.

Модель життєвого циклу MSF орієнтована на «віхи» (milestones Модель Microsoft Solution Framework) - ключові точки проекту, що характеризують досягнення якого-небудь істотного результату.

Цей результат може бути оцінений і проаналізований, що має на увазі відповідь на питання: «А чи досягли ми цілей, поставлених на цьому кроці?». У моделі передбачається наявність основних віх (завершення головних фаз моделі) та проміжних, що відображають внутрішні етапи головних фаз.

Основними фазами моделі MSF є:

Створення загальної картини додатки (Envisioning). На цьому етапі вирішуються такі основні завдання: оцінка існуючої ситуації; визначення складу команди, структури проекту, бізнес-цілей, вимог і профілів користувачів; розробка концепції вирішення і оцінка ризику. Встановлюються дві проміжні віхи: «Організований кістяк команди» і «Створена Модель Microsoft Solution Framework загальна картина рішення».

· Планування (Panning). Включає планування та проектування продукту. На основі аналізу вимог розробляється проект і основні архітектурні рішення, функціональні специфікації системи, плани та календарні графіки, середовища для розробки, тестування і пілотної експлуатації. Етап складається з трьох стадій: концептуальне, логічне та фізичне проектування. На стадії концептуального проектування завдання розглядається з точки зору користувача і бізнес-вимог і закінчується визначенням набору сценаріїв використання системи. При проектуванні завдання розглядається з точки зору проектної команди, рішення представляється у вигляді набору сервісів. І вже на стадії фізичного проектування завдання розглядається з точки зору програмістів, уточнюються технології, що використовуються і інтерфейси.

Розробка (Developing). Створюється Модель Microsoft Solution Framework варіант вирішення проблеми, у вигляді коду та документації чергового прототипу, включаючи специфікації та сценарії тестування. Основна віха етапу - «Остаточне затвердження області дії проекту». Продукт готовий до зовнішнього тестування та стабілізації. Крім того, замовники, користувачі, співробітники служби підтримки та супроводу, а також ключові учасники проекту можуть попередньо оцінити продукт і вказати всі недоліки, які потрібно усунути до його постачання.

Стабілізація (Stabilizing). Підготовка до випуску остаточної версії продукту, доведення його до заданого рівня якості. Тут виконується комплекс робіт з тестування (виявлення та усунення дефектів), перевіряється сценарій розгортання продукту. Коли рішення стає досить стійким, проводиться його пілотна експлуатація в тестовій середовищі із Модель Microsoft Solution Framework залученням користувачів і застосуванням реальних сценаріїв роботи.Розгортання (Deploying). Виконується установка рішення і необхідних компонентів оточення, проводиться його стабілізація в промислових умовах і передача проекту в руки групи супроводу. Крім того, аналізується проект в цілому на предмет рівня задоволеності замовника.


documentawehnaf.html
documentawehukn.html
documentaweibuv.html
documentaweijfd.html
documentaweiqpl.html
Документ Модель Microsoft Solution Framework